İçeriğe geç

22 – 23 KASIM – 8. SINIFLAR HAFTALIK BRANŞ DENEMESİ

0%
0 oylar, 0 ortalama
22

Başarılar Dileriz!

Üzgünüz süreniz bitti 🙁


QUİZVAR.COM'DAKİ SINAVA KATILMAYI UNUTMA!


22 - 23 KASIM - 8. SINIFLAR BRANŞ DENEMESİ

UYARI!
TÜM BİLGİLERİ EKSİKSİZ VE DOĞRU DOLDURUNUZ!

1 / 10

Edebiyatta ve sanatta unutulmaz dönemler vardır. Tüm iyi şair ve yazarlar, yetenekli ressam ve heykeltıraşlar ortaya çıkmak için o dönemleri beklemiştir sanki. Böyle dönemlerde, olağanüstü ikramların bulunduğu sofrada ne yiyeceğini şaşırmış bir misafir duygusuyla “Ama haksızlık bu!’’ diye düşünürsünüz.

Bu metinde yazarın “Ama haksızlık bu!” demesine sebep olan durum aşağıdakilerden hangisidir?

2 / 10

Yazarın, hikâyede süslü anlatımı öne çıkarması okura yüktür. Süslü dil, konuyu gölgede bırakarak okurun kafasını karıştırır. Bu yüzden yazarın anlatımıyla hikâye arasında mesafe olması gerektiğine inanıyorum. Başka bir deyişle
üslubun cüssesi hikâyeyi gölgelememeli.

Bu metindeki altı çizili sözle, aşağıdakilerden hangisinin yanlışlığı vurgulanmaktadır?

3 / 10

Ahmet ile Deniz aralarında sırasıyla birer tane pozitif tam sayı söyledikleri bir sayı oyunu oynuyorlar. Oyuncunun söylediği sayı kadar puan kendisine, söylediği sayının kendisi hariç pozitif tam sayı bölenlerinin toplamı kadar puan rakibine yazılıyor. Toplam puanı fazla olan oyuncu oyunu kazanıyor.
Örneğin Ahmet 10, Deniz 12 sayılarını söylemiş olsunlar.

Oyunda Ahmet toplam 26, Deniz toplam 20 puan aldığından oyunu Ahmet kazanır.
Buna göre Ahmet’in 14 sayısını söylediği oyunda, Deniz aşağıdaki sayılardan hangisini söylerse oyunu kazanır?

4 / 10

Bir toplantı salonuna genişliği 60 cm olan koltuklar, bir doğru boyunca aralarında 25 cm boşluk bulunacak şekilde yerleştirilmiştir. İlk koltuk ile duvar arasında boşluk olmayıp son koltuk ile duvar arasında ise 25 cm boşluk vardır.

Bu salona daha fazla koltuk yerleştirmek için koltuklar, bir doğru boyunca aralarında 15 cm boşluk bulunacak şekilde
yeniden düzenlenmiştir. Bu düzenlemede ilk koltuk ile duvar arasında boşluk olmayıp son koltukla duvar arasında da 15 cm boşluk kalmıştır.

Bu durumda salondaki bir sıraya aynı koltuklardan en az kaç tane daha yerleştirilmiştir?

5 / 10

Maraton, 42 195 metrelik bir koşu yarışıdır. Bir maraton koşusunda yarışmacıların su ve gıda ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yolun sol tarafına eşit aralıklarla su istasyonları, sağ tarafına ise eşit aralıklarla gıda istasyonları kurulacaktır. Yarışın bittiği noktada her iki istasyonun da karşılıklı birer tane olması istenmektedir.

Bu istasyonların aralarındaki mesafeler aşağıdaki seçeneklerin hangisindeki gibi olursa karşılıklı istasyon sayısı en az olur?

6 / 10

7 / 10

Aşağıdaki tabloda iki şehrin aynı yıl içinde hesaplanan aylık ortalama sıcaklık değerleri “°C” cinsinden verilmiştir.

Buna göre bu şehirlerle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

8 / 10

Avrupa’da gelişen Sanayi İnkılabı ile sanayileşen Avrupalı devletler ürettikleri ürünleri kapitülasyonlar sayesinde Osmanlı ülkesine kolaylıkla ihraç ettiler. Osmanlı pazarları Avrupa’dan gelen maliyeti düşük sanayi mallarıyla doldu. İnsanlar, ithal ürünleri satın almaya yöneldiler.

Buna göre Sanayi İnkılabı’nın Osmanlı Devleti’nde aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenebilir?

9 / 10

Mustafa Kemal Paşa Havza’ya ulaştıktan sonra halkla toplantı yapmış, toplantı sonunda Havza Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin açılmasını sağlamıştır. Mustafa Kemal Paşa, Havza’dan kolordu komutanlarına gizli bir telgraf göndermiştir.
Bu telgrafta, Anadolu’da yaşanan işgallerin mitingler yapılarak ve İtilaf Devletleri ile Osmanlı Hükûmetine telgraflar çekilerek protesto edilmesini istemiştir. Bu telgraftan sonra yurdun birçok yerinde mitingler düzenlenmiştir.

Bu metinden Mustafa Kemal’in aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisine ulaşılamaz?

10 / 10

1876’da ilan edilen anayasa (Kanun-i Esasi) ile Türk tarihinde yeni bir döneme geçilmiş oldu. Devlet, artık padişahın kişisel isteklerine göre değil anayasadaki kurallara göre yönetilecektir. Anayasada kişiler arası eşitlik, mal ve konut dokunulmazlığı, eğitim hakkı, vicdan hürriyeti, basın hürriyeti ve mahkemelerin bağımsızlığı gibi kişi hak ve hürriyetlerine yer verilmiştir.

Buna göre Kanun-i Esasi’nin ilanı ile aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı söylenemez?

Skorunuz

Ortalama skor 74%

0%

 


SIRALAMALAR


Kon.AdSkorPuanlar
1Nurahsen100 %10 / 10
2Ayşenur100 %10 / 10
3ABDULLAH UĞUR KÜÇÜKKARA100 %10 / 10
4Elif Kurtbey100 %10 / 10
5Sena seskir100 %10 / 10
6Ömer kurar96.67 %9.67 / 10
7Cemre Meryem Hotlu90 %9 / 10
8ESMA85 %8.5 / 10
9ESMA70 %7 / 10
10Tuba DEMİR52.86 %5.29 / 10
11Saliha esen20 %2 / 10
12Aslı20 %2 / 10

“22 – 23 KASIM – 8. SINIFLAR HAFTALIK BRANŞ DENEMESİ” hakkında 1 yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir