28 NİSAN TÜRKİYE GENELİ LGS MATEMATİK DENEMESİ

/20
27

30 minutes

Üzgünüz süreniz bitti.


28 NİSAN TÜRKİYE GENELİ LGS MATEMATİK DENEMESİ

      HER GÜN VAKTİNDE KATIL, TÜRKİYE GENELİ SIRALAMANI ÖĞREN!

  • HER GÜN 8. SINIFLAR İÇİN FARKLI DERSLERDEN TÜRKİYE GENELİ DENEMELER YAPILACAKTIR.
  • HER AKŞAM  SINAV BİTİMİNDE TÜM ÖĞRENCİLER  GENEL SIRALAMASINI GÖREBİLECEK.
  • İLK 10'A GİREN ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN ÖZEL  AFİŞİMİZLE İLE İLAN EDECEĞİZ.
  • SINAVDA 80 VE ÜZERİ ALAN ÖĞRENCİLERİMİZ AYRICA BAŞARI SERTİFİKASI İLE ÖDÜLLENDİRİLECEKTİR.
  • SINAVLAR HER AKŞAM SAAT 20.00 İLE 22.00 ARASINDA AÇIK KALACAKTIR.
  • SINAV SÜRESİ 30 dk olacaktır.

1 / 20

Dikdörtgenin alanı 48 metrekare olduğuna göre dikdörtgenin çevresinin uzunluğunun metre cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir?

2 / 20

Şekilde verilen düzeneklerden 1. düzenek bir tam turu 40 dakikada, 2. düzenek ise bir tam turu 100 dakikada tamamlamaktadır. İbreler şekildeki konumlarındayken düzenekler aynı anda çalışmaya başlıyor.
İbrelerin aynı anda üçüncü kez tekrar başlangıçtaki konuma geldiği süre içerisinde bu ibreler toplam kaç tam tur atar?

3 / 20

Aşağıda verilen çarpma işlemlerinden hangisi yanlıştır?

4 / 20

Yukarıda verilen MOL üçgeni ile benzer bir üçgen çizilecektir. Çizilecek bu üçgenin en uzun kenarı 7 cm olduğuna göre en kısa kenarı kaç santimetredir?

5 / 20

Yukarıda eşit aralıklı bir geometri tahtası modeli verilmiştir. Mehmet geometri tahtasında verilen XYZ üçgenine eş bir üçgen oluşturmak istemektedir. Buna göre Mehmet A noktası ile hangi noktaları birleştirirse XYZ üçgenine eş bir üçgen elde etmiş olur?

6 / 20

cebirsel ifadesi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

7 / 20

sayısı hangi iki ardışık tam sayı arasındadır?

8 / 20

1'den 100'e kadar olan doğal sayılar özdeş kartlara yazılarak boş bir torbaya atılıyor.
Bu torbadan rastgele seçilen bir kartın üzerinde yazılı olan sayının hem 3'e hem de 5'e bölünebilmesi olayındaki olası durum sayısı kaçtır?

9 / 20

Bir matematik öğretmeni, kenarları santimetre cinsinden tam sayı olan 40 cm2 alanlı en büyük çevre uzunluğuna sahip dikdörtgeni ilk çizen öğrencisini ödüllendireceğini ifade etmiştir.

Buna göre ödül alan öğrencinin çizdiği dikdörtgenin çevre uzunluğu santimetre cinsinden aşağıdakilerden hangisidir?

10 / 20

Yukarıdaki dikdörtgenler prizmasının üstünden taşmayacak şekilde içine sığdırılabilecek en büyük dik silindirin hacmi kaç santimetreküptür? (π=3 alınız)

11 / 20

Bir bale gösterisi düzenleyecek olan Seçil hanım, 5-7 yaş arasındaki öğrencilerden her yaş grubundan en az 1 kişi olacak şekilde 20 öğrenci seçmiştir.
Gösteri günü için 5 yaş grubu öğrencilerine 4'er davetiye, 6 ve 7 yaş grubu öğrencilerine 3'er davetiye verilmiştir.

Öğrenci velilerine verilen davetiye sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru ifade edilmiştir?

12 / 20

372 sayısının tam kare bir sayı olabilmesi için çıkarılması gereken en küçük tam sayı kaçtır?

13 / 20

Havaalanından aynı noktadan sabit hızla havalanan iki uçaktan biri kuzeydoğu yönünde dakikada 12 kilometre, diğeri kuzeybatı yönünde dakikada 10 kilometre yol gidiyor. 6 dakika sonra uçaklar arası mesafe tamsayı cinsinden doğrusal olarak en fazla kaç kilometre olabilir?

14 / 20

15 / 20

Dik kenar uzunlukları 12 cm ve 9 cm olan dik üçgen dik prizmanın yüksekliği 9 cm ise bu prizmanın tüm ayrıtlarının uzunlukları toplamı aşağıdakilerden hangisidir?

16 / 20

Osman Bey’in adımının uzunluğu 50 cm, kızı Zübeyde’nin adımının uzunluğu ise 40 cm’dir. Osman Bey ve kızı Zübeyde, uzunluğu 970 metreden az olan yürüyüş yolunun başlangıç noktasından aynı anda yürümeye başlamışlardır. Yürüyüş yolunun sonuna geldiklerinde her ikisinin de adım sayıları bir tam sayı oluyor.

Buna göre bu yürüyüş yolunun uzunluğu en fazla kaç metredir? (1 m = 100 cm)

17 / 20

Şeref, aşağıda Şekil-1’de gösterilen 2 santimetre yarıçaplı ve 0,2 santimetre kalınlığındaki paralardan 10 tanesini aralarında hiç boşluk kalmayacak şekilde üst üste koyarak Şekil-2’deki gibi dik silindir bir kule yapıyor.

Buna göre Şeref’in oluşturduğu bu dik silindir kulenin yan yüzeyinin alanı kaç santimetrekaredir? (π=3 alınız)

18 / 20

Aşağıda eş birim küplerden oluşan Şekil-1’deki geometrik cisimden, turuncu küpler çıkarılarak Şekil-2’deki cisim oluşturulmuştur. Eş birim küplerin bir yüzünün boyanma maliyeti 3 TL’dir.

Buna göre Şekil-1’deki cismin görünen yüzeylerinin boyanma maliyeti ile Şekil-2’deki cismin görünen yüzeylerinin boyanma maliyetindeki değişim aşağıdakilerden hangisidir?

19 / 20

Yukarıda bir düzgün altıgen verilmiştir. Bu altıgen içerisinde bir ABC üçgeni çizilmiştir. Bu altıgen içerisine ABC üçgeni ile eş ve köşeleri altıgenin köşeleri olacak şekilde kaç farklı üçgen çizilebilir?

20 / 20

Tuğsem günde en az 20 dakika, en fazla 45 dakika kitap okumaktadır. 1 dakikada 150 kelime okursa günlük okuduğu kelime sayısını gösteren eşitsizlik aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

Skorunuz

0%

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.