İçeriğe geç

20 Kasım 8.Sınıf Ödüllü Deneme Sınavı

DENEMEVAR.COM GELENEKSEL

BÜYÜK ÖDÜLLÜ

ARA TATİL KAMPI BAŞLADI

  • Ara Tatil Kampı 15 – 20 kasım tarihleri arasında her gün bir deneme şeklinde yapılacaktır. 6 Günde 6 deneme sınavı yapılacaktır.
  • Her sınavın bir giriş hakkı bulunmaktadır. Sınavlarımız 20 Kasım 2022 23.00’a kadar açık kalacak olup çözmediğiniz sınavları çözebilir ve sertifikaları toplayıp yükleyebilirsiniz.
  • 80 ve üzeri alan öğrencilerimiz başarı sertifikalarını sınavdan hemen sonra alabilirler. (Sertifikalarınızı sınav bitiminde ‘Sertifika Başlığı’ yazılı alana tıklayarak alabilirsiniz.) Sınav bittiğinde tüm öğrenciler genel sıralamasını görebilirler.
  • İlk 10 kişi sıralaması sistem tarafından otomatik olarak en çok doğruyu en kısa sürede yapan kişileri belirlemektedir. Genel olarak ilk 10 sıralamasında saliselerle sıralamaları değişmektedir.
  • Çekilişe katılabilmek için sertifkanın ekran fotoğrafını veya PDF halini  0552 672 68 45 numaraya Whatsapp üzerinden göndermeniz gerekmektedir. Her gün ilgili sınavın altında bulunan bağlantılara tıklayıp sertifikalarınızı yükleyebilirsiniz. 6 sertifikayı tamamlayıp yükleyen kişiler çekilişe katılmaya hak kazanacaklardır.
  • Denemelerimiz sonunda yapılacak çekiliş ile 3 öğrencimize Reeder Reefit S2 Lite Akıllı Bileklik hediye edilecektir.
0%
0 oylar, 0 ortalama
153

Bu sınava bir kez girme hakkınız olacak.
Başla dedikten sonra çıkış yapmayınız.

Üzgünüz süreniz bitti 🙁


20 Kasım 8.Sınıf Ödüllü Deneme Sınavı

UYARI!
'AD' KISMINA ÖĞRENCİNİN ADI VE SOYADI YAZILACAKTIR. HARİCİNDE YAZILANLARIN SINAVI GEÇERSİZ SAYILACAKTIR. AYRICA DİĞER BİLGİLERİN DE EKSİKSİZ GİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

1 / 20

Ağlarım aklıma geldikçe gülüşlerimiz
Çiçekler, çiçekler, su verdim bu sabah çiçeklere
O gülün yüzü gülmüyor sensiz
O, köklensin diye pencerede suya koyduğun devetabanı
Hepten hüzünlü bu günlerde

Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangileri
ağır basmaktadır?

2 / 20

Bursa’da eski bir cami avlusu
Küçük şadırvanda şakırdayan su
Orhan zamanından kalma bir duvar
Onunla bir yaşta ihtiyar çınar

Bu şiirdeki söz sanatı aşağıdakilerin hangisinde
vardır?

3 / 20

Ağlamaktan mı karardı gözlerin
Bir zamanlar gözyaşını sevmezdin
Şimdi neden yaşardı gözlerin
Hasta mısın, yorgun musun ne'n var
Sevdiklerin vefasız mıydı bu kadar

Bu dizelerdeki fiilimsiler aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

4 / 20

Fiilimsiler; fiil kök ve gövdelerinden belirli eklerle türetilip cümlede ad, sıfat veya zarf görevinde kullanılan sözcüklerdir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi kullanılmıştır?

5 / 20

Zarf fiiller cümleye zaman veya durum anlamı katabilir.
Bu bilgiye göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf-fiil cümleye farklı bir anlam katmıştır?

6 / 20

7 / 20

8 / 20

9 / 20

10 / 20

Bir okul 200 öğrenci yeni kayıt alacak ve öğrencilere 1 'den 200 'e kadar doğal sayı olan okul numarası verecektir.
Her öğrenciye bir tane okul numarası verilecek, numaralandırma kayıt sırasına göre yapılacaktır.
Her adımdaki numaralar tamamen bittikten sonra bir sonraki adıma geçilecektir.
I. Adım: 2'nin pozitif tamsayı kuvvetleri
II. Adım: 3' ün pozitif tamsayı kuvvetleri
III. Adım: 5' in pozitif tamsayı kuvvetleri
IV. Adım: En küçük numaradan başlanarak boş kalan numaralara sırayla ata
Buna göre okula 24. sırada kaydolan öğrencinin okul numarası kaçtır?

11 / 20

“Vatan mutlaka selamet bulacak. Millet mutlaka mesut olacaktır çünkü kendi selametini, kendi saadetini, memleketin ve milletin selamet ve saadeti
için feda edebilen vatan evlatları çoktur.”
Mustafa Kemal’in bu sözü;
I. Bağımsızlığa olan inancı
II. Vatan ve millet sevgisi
III. Teşkilatçılık
kişilik özelliklerinden hangilerini yansıtır?

12 / 20

Genç Mustafa’nın okumaya karşı büyük bir ilgisi
vardı. Yerli ve yabancı birçok fikir adamını okur ve
onların fikirlerini analiz ederdi. Kitapları okurken
sayfa kenarlarına notlar alır, kimi zaman kendi
fikirlerini de bu notların yanına yazardı. Mustafa
Kemal yabancı düşünce adamlarının eserlerinden
istifade edebilmek için Fransızca öğrenmişti.
Bu durumun Mustafa Kemal üzerindeki etkisi
aşağıdakilerden hangisi olabilir?

13 / 20

Coğrafi keşiflerden sonra ‘’ Artık tüm dünyanın
ürünleri, zenginlikleri yeni ticaret yollarından, batıya
akarken Afrika yoksullaşıyordu.’’
diyen bir tarihçi aşağıdaki kavramlardan hangisine
işaret etmektedir?

14 / 20

.I. Dünya Savaşı öncesi dünyayı etkileyen iki önemli
olay vardı. Bunlardan ilki Fransız İhtilali, diğeri ise Sanayi
İnkılabıdır. Fransız İhtilali’nin yaydığı ………………… fikri,
Osmanlı Devleti gibi imparatorlukları olumsuz etkilemiştir.
Noktalı bölüme hangi ifadenin getirilmesi uygun olur?

15 / 20

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı ekonomisine zarar veren olaylardan biri değildir?

16 / 20

Birçok hayvan, bulundukları ortamın zeminine fark edilemeyecek kadar iyi uyum sağlar. Bu durum kamuflaj olarak adlandırılır. Sıklıkla onların renkleri tam olarak bulundukları zeminin rengine benzer. Bazı hayvanlar ise derilerindeki pigmentlerin (renk maddelerinin) dağılımlarını değiştirerek girdiği ortamın zeminine çok benzer desenlenmeler bile gösterebilir. Böylece kamuflaj, hayvanların avcılarından saklanmasına yardımcı da olur.

Bu açıklamalara göre aşağıdakilerden hangisi kamuflaja örnek verilebilir?

17 / 20

Bezelyelerde mor çiçeklilik baskın, beyaz çiçeklilik ise çekinik özelliktir.
Aşağıda mor ve beyaz çiçekli bezelyelerle yapılan bir çaprazlama verilmiştir.

Bu çaprazlama sonunda elde edilen bezelye bitkilerinin bir kısmının beyaz çiçekli olduğu gözlenmiştir.
Verilenlere göre bu çaprazlamadaki mor çiçekli bezelye kendisiyle aynı genotipteki başka bir bezelye bitkisiyle çaprazlanacak olursa yeni kuşakta beyaz çiçekli bireylerin oluşma olasılığı kaçtır?

18 / 20

Bir öğrenci çok sevdiği bitkisinin pembe renkli olan çiçeklerinin zamanla mavi renge dönüştüğünü gözlemlemiştir. Bu sırada bitkiyi sulamak için çeşme suyu yerine kardeşinin bir araştırma için hazırladığı alüminyum sülfat damlatılmış çözeltiyi kullandığını fark etmiştir.
Bu bitkiyi içinde bahçe toprağı bulunan başka bir saksıya diktikten sonra iki günde bir çeşme suyu ile sulamıştır. Zamanla çiçeklerin mavi renginin değiştiğini, yeni açan çiçeklerin de pembe renkli olduğunu gözlemlemiştir.
Bu gözlemlerle ilgili,
I. Alüminyum sülfat damlatılmış çözeltiyle sulama bu bitkinin çiçek renginden sorumlu gende mutasyona neden
olmuştur.
II. Çeşme suyu ile sulanan mavi çiçekli bitkinin yeni açan çiçeklerinin pembe renkli olması modifikasyondur.
III. Toprağın alüminyum sülfat damlatılmış çözeltiyle sulanması bitkide varyasyona neden olarak yeni bir türün oluşmasını sağlamıştır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

19 / 20

Kakım; su kenarlarında, tarlalarda ve kırlarda yaşayan uzun vücutlu, kısa bacaklı ve kısa kuyruklu, nesli tükenme tehlikesi altında olan bir gelincik türüdür.
Kakımlar; kış aylarında tümüyle beyaz renkliyken yaz aylarında kürklerinin üst tarafı kahverengi, alt tarafı beyazdır. Ancak kakımlar yaşadıkları coğrafyanın tümünde mevsimle birlikte renk değiştirmez. Sıcak bölgelerde hiç beyazlaşmadan yaz kürkü ile kalırlarken daha soğuk olan bölgelerde beyaz renkli kış kürkleri ile görülürler.

Buna göre çevre koşullarının, kakımların kürk renginde oluşturduğu değişimle ilgili olarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?

20 / 20

2018 yılında suç oluşturan bazı olayların incelenmesinde DNA analizine dayalı “genetik
soy kütüğü” yöntemine başvurulmuştur. Bu yöntemi kullanan araştırmacılar, olay yerinde şüpheliye ait olduğu düşünülen DNA örneklerinin analiz sonuçlarını, genetik eşleşme yapabilen bir bilgisayar programına yükleyerek arama yapmışlardır. Böylece şüpheliyle DNA benzerliği gösteren genetik veri
tabanındaki insanları belirlemişlerdir. Bu insanlarla görüşerek şüpheliyle aynı soydan
bireylere ulaşmış ve şüpheliyi bulabilmişlerdir. Bu yöntem ile birçok olay çözüme kavuşmuştur.

Buna göre tüm insanlarda aynı sayıda kromozom olmasına rağmen genetik soy kütüğü yöntemiyle şüpheli kişiye ulaşılabilmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Skorunuz

Ortalama skor 69%

0%

 

Kon.AdSkorPuanlar
1Gamze Demir100 %20
2Yusuf Erdoğan100 %20
3Adem Atakan Yayatan100 %20
4Hasan Efe Yıldız100 %20
5Alemşat DOĞAN100 %20
6Ahmet Korkmaz100 %20
7Elif Nur Çanak100 %20
8Ali Karcıoğlu100 %20
9Ömer Cengiz100 %20
10Elif Rana ÇERİ100 %20
11Ayşe100 %20
12TAHA KÖKEN100 %20
13Aysu ERTAŞ100 %20
14Ömer kurt98.75 %19.75
15Ada ORDULU95 %19
16Aleynaaygordu95 %19
17EFE BERK95 %19
18Muhammed barış demir95 %19
19Duru ZENGİN95 %19
20Emir Akgül95 %19
21DENİZ DUMAN95 %19
22Nergis Yıldızhan95 %19
23Abdulrezzak boğazlı kazak90 %18
24Süleyman Melih Sönmez90 %18
25Rukiye Memiş90 %18
26YİĞİT CEM ÇAL90 %18
27Ekrem Saraç90 %18
28Baran Ali coşkun85 %17
29Büşra Karaoğlan85 %17
30seneh shrbaji85 %17
31Zeynep Sena Küçük85 %17
32Elif Tuana Selvi85 %17
33Emine Edanur Bircan85 %17
34Eren Günay85 %17
35Sude Naz Benli85 %17
36Meryem Hazan Çiçek85 %17
37Hayrunnisa Çakır85 %17
38kemal berkay turgut80 %16
39Rukiye Naz KURT80 %16
40İrem Bakış80 %16
41Helin Çikar80 %16
42Şevval Özkaymak77.5 %15.5
43Mustafa Güngör75 %15
44Yağmur Sezer75 %15
45Fatma Nur75 %15
46Ahmet Eren Bakacak75 %15
47ilknur katırcı75 %15
48Ömer said eke75 %15
49Elif karaalp72.5 %14.5
50Hazal70 %14
51elanur sucu70 %14
52Sedef70 %14
53Aynur70 %14
54Gamze70 %14
55Ömer GÜNGÖR70 %14
56Ali Seyfi70 %14
57Nur Elhüda70 %14
58Abdülbaki68.33 %13.67
59Arslan İsmail68.33 %13.67
60Çağlar Eğrek65 %13
61Büşra Özavcı65 %13
62Ahmet Taha ÇAVUŞ65 %13
63Adile esen60 %12
64Hacer Karakaya60 %12
65ECRİN60 %12
66Zeynep ay55 %11
67Meryem ÖZER55 %11
68Sefa Altıntaş55 %11
69Abdullah55 %11
70Bayram Sıcakyüz55 %11
71Sedanur YILDIZÖZ55 %11
72Revanur53.33 %10.67
73Medine TOPÇU50 %10
74YUSUF KOTAN50 %10
75görkem ege çelik50 %10
76SERHAT KILIÇER45 %9
77Hayrunisa ÖZDOĞAN45 %9
78Muhammet Raşit özcan45 %9
79Meryem Hafsa45 %9
80Sudet kan40 %8
81Revanur40 %8
82Cemre Okumuş40 %8
83Mevlüt40 %8
84Seher40 %8
85İLKNUR SEVİM40 %8
86Havva Asude Bülbül40 %8
87Mehemt35 %7
88AYKUT TAŞKIN35 %7
89Güler ÖZER35 %7
90Nehir aytaç30 %6
91HATİCE ÖZTÜRK30 %6
92Aleyna su yılmaz30 %6
93Gamzenur25 %5
94Bulut25 %5
95Berna25 %5
96Hatice Aybüke25 %5
97Bilal EREN25 %5
98hüseyin erbil25 %5
99Muhammed Emir Karagözoğlu25 %5
100Kadirhan aytaç21.67 %4.33
101Yasmin17.5 %3.5
102Aslı Daşkın15 %3
103Yağmur15 %3
104Rlkemdmdk10 %2
105hüseyin erbil0 %0
106Bgvybybyb0 %0

“20 Kasım 8.Sınıf Ödüllü Deneme Sınavı” hakkında 1 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir